Hest på for


Å få egen hest er manges drøm. Det er et stort ansvar og det vil i de fleste tilfeller være lurt å starte med en hest på for en eller flere dager i uken.

Valum Hestesportsenter leier ut noen av ponniene og hestene på for. Forverten vil bli prioritert først når det gjelder å få ri hesten på treninger og stevner.

Forverten velger dag(er) som hesten er ledig og har fast(e) ukedag(er).

Pris kr 100 pr dag / kr 433,- pr mnd/dag, som betales inn på konto nr: 4484 51 17621 innen den 15. i inneværende måned. Denne prisen dekker alle vanlige utgifter som for, skoing, markkur, vaksine osv.

Det er 1 måneds gjensidig oppsigelse på avtalen.

Ta kontakt med Gunn Eva dersom du vil ha mer info.

Ansvarsområder for forvert er:


  • Ri hensynsfullt i forhold til hestens helse, alder og kondisjon.
  • Stelle (fli boks, ordne vann, ha inn flis i boksen)
  • Rydde på plass utstyr etter seg (sal, hodelag, sikkerhetsvest m.m.)
  • Koste stallgangen / vaskespilt etter seg
  • Uerfarne unge forvert har ikke lov til å ri tur uten følge med voksne på traffikert vei. Dette avlares med foreldre/ rytter / Gunn Eva i hver enkelt tilfelle hvor grensene går, med tanke på sikkerhet for både hest og rytter.
  • Forvert har ikke lov til å hoppe hinder uten samtykke / undervisning fra Gunn Eva Killingberg
  • Forvert har ikke lov til å låne bort ponnien / hesten uten utleiers samtykke
  • Forverten skal bli med på en felles foringshelg sammen med de andre forvertene ca hver 6 – 8 uke. Opplæring og arbeidsfordeling gies.
  • Sikkerhetsvest skal brukes under all ridning, dersom ikke annet er avtalt